Oproep: deelnemers onderzoek leermateriaal

Je hoort het bijna dagelijks om je heen: “Dé toekomst is de gepersonaliseerde leerreis voor kinderen”. Hoe dit er echt uit moet zien weet nog niemand. IKC’s en Sterrenscholen ondersteunen het streven om hier uit te komen van harte. En terecht. Kinderen -hoe jong ook- uitdagen op hun talenten willen we allemaal. De kinderopvang houdt al rekening met wat een kind wil, gecombineerd met wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Maar op school moet iedereen hetzelfde pad lopen. Nieuwe digitale ontwikkelingen bekijken we argwanend om vervolgens te ontdekken dat de kinderen ons rechts en links inhalen. Hier ligt een kans om het leuk en uitdagend te maken! Er is inmiddels veel digitaal materiaal ontwikkeld. Een rondje door het veld leert echter dat het vaak onvindbaar, niet herkenbaar en niet te koppelen is aan de juiste situatie voor het kind. Kunnen we daar iets aan doen?

 

Onderzoek

Als Vereniging IKOOK hebben we eind 2013 met Kennisnet en de Open Universiteit een project uitgevoerd in Wikiwijs. Van de ruim 10.000 lessen, bronmaterialen, oefeningen enz. zijn meer dan 2000 stuks voorzien van kindkenmerken (metadatering): Bij welk leerjaar hoort dit? Is het voor kinderen die visueel of auditief zijn ingesteld? Is het materiaal ter ondersteuning voor de leerkracht of kan een kind het zelfstandig verwerken? Zo vormt het materiaal een mooie brug naar een toekomstig complete leerlijn van digitaal materiaal. Voor het zover is, moet er echter nog veel gebeuren. Kloppen de toegepaste kindkenmerken? Er is zeker gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit het veld, maar hoe toepasbaar is het in de praktijk? Kunnen naast de verwerkte vakken (Taal, Aardrijkskunde, Engels en een deel van Wereldoriëntatie) ook andere vakken op deze manier worden gedaan? Helpt het ons verder in de les?

 

Oproep

Het is mooi als er een instantie komt die ons, onafhankelijk, kan adviseren over de bruikbaarheid van nieuw materiaal. Zover is het echter nog niet. Graag komen we daarom in contact met scholen die met dit materiaal aan de slag willen, met name om de kindkenmerken in de praktijk te toetsen. Hiermee hopen we makers en aanbieders van digitaal materiaal te verleiden om de kindkenmerken al bij de ontwikkeling op te nemen. De eerste scholen hebben zich al aangemeld.

Doet u ook mee? Aanmelden kan via info@verenigingikook.nl