Het wie, wat, hoe en waarom van IKOOK

KOOK is méér dan een vereniging. IKOOK is ook een reactie op de huidige ontwikkelingen in kinderopvang en basisonderwijs. En een beweging met een duidelijke visie: een pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Wat doet IKOOK?

Alle spelers in opvang en onderwijs met elkaar verbinden, zodat we samen vooruit komen. We zorgen voor kennisdeling, we delen inspiratie en een hoop praktijkvoorbeelden in de IKOOK-Academie, en we werken aan serieuze onderwijsvernieuwing . Door grondige onderzoekstrajecten op te zetten en gerichte lobby te voeren richting Den Haag.

Voor wie is IKOOK?

Bestuurders, locatiedirecteuren, projectleiders en andere onderwijsprofessionals van IKC’s, kinderopvangorganisaties en scholen zijn al aangesloten. Hiermee geven we samen IKOOK als landelijke beweging meer slagkracht. Benieuwd?

Sinds wanneer bestaat IKOOK?

De vereniging IKOOK is officieel opgericht op maandag 4 februari 2013.
Download en bekijk onze statuten.

Wie zitten er achter IKOOK?

Mensen met een hart voor onderwijsvernieuwing. Dit is het bestuur van IKOOK:

Bart Eigeman

Bart Eigeman

Voorzitter
Frans Bruinsma

Frans Bruinsma

Penningmeester
Claudia Doesburg

Claudia Doesburg

Secretaris
Johan Gelderloos

Johan Gelderloos

Lid
Erna Bouten

Erna Bouten

Lid
Martin Bosma

Martin Bosma

Lid