Personeel van onderwijs en opvang zijn voor een groot deel gescheiden. Opvang vindt plaats vanuit kinderopvangorganisatie OOK, het onderwijs van PCBO Apeldoorn. Er zijn wel twee combi-functionarissen: zij werken beiden als onderwijsassistent in de school én als pedagogisch medewerker op de BSO. Daarnaast krijgt het personeel van beide organisaties dezelfde training rond bijvoorbeeld de Kanjermethodiek (sociale veiligheid).