IKC De Ploeg is elke werkdag open van 7.30 t/m 18.30 uur. De schooltijden hierbinnen worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 gepland volgens het continurooster (8.30 – 14.45 uur). Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van de VSO en de BSO.