Op Laterna Magica is onderwijs gebaseerd op ‘natuurlijk leren’. De onderwijsinhoud vindt plaats in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en personificatie. Het gaat om kennis en vaardigheden, ontdekken ‘wie’ een kind is in relatie tot tradities en omgeving en te werken aan ‘hoe’ een kind wordt. De inzichten rond de wereld heeft Laterna Magica geordend rond een aantal zogenaamde kernconcepten (‘Energie’, ‘Materie’, ‘Macht en regels’, ‘Communicatie’ ‘Groei en leven’, ‘Binding’, Tijd en ruimte, Evenwicht en kringloop’). Kernconcepten geven veel ruimte voor coaches en kinderen, maar er wordt gericht gewerkt aan het verwerven van inzichten.