De teamleden wordt ingezet naar talent en expertise. Werken vanuit je kracht is daarbij het uitgangspunt. Mondomijn werkt vanuit onderzoeksteams bewust aan een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek om zo het aanbod passend en onderbouwd in te richten.