Mondomijn heeft een KCR: een KindCentrumRaad. Dit is een samenvoeging van de MR (onderwijs) en ouderraad (opvang). Ouders zijn ook praktisch betrokken bij het onderwijs. Zo wordt van iedere ouder gevraagd om een workshop te geven mbt kennis vanuit eigen werk, passie, hobby of interessegebieden. Dit aanbod wordt door het Evenementenbureau gekoppeld aan de onderzoeksvragen van kinderen. Mondomijn werkt met een online ouderportaal, zodat alle gegevens -bijvoorbeeld gespreksverslagen en toetsen- 24 uur per dag zichtbaar zijn voor ouders .