Een gedifferentieerd team voert gezamenlijk de taken uit. Leerkrachten hebben daardoor meer contacturen met de kinderen. Taken die strikt genomen niet door (dure HBO-geschoolde) leerkrachten hoeven te worden uitgevoerd worden door anderen uitgevoerd die daar beter voor gekwalificeerd zijn. Goede samenwerking is noodzakelijk: de leerkracht als ‘eenpitter’ heeft afgedaan.