Kinderopvang en onderwijs zijn gelijkwaardige partners in dit initiatief. Er zijn twee gelijkwaardige managers (een manager kinderopvang en een manager onderwijs). Het team dat het onderwijs verzorgt bestaat voor de helft uit pedagogisch medewerkers die ook een rol hebben in het onderwijs als onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.