De Ruimte is dagelijks geopend van 7.00-19.00 uur. De onderwijstijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op de overige momenten is er ruimte voor opvang in de Voorschoolse Opvang (VSO) en De Naschoolse Opvang (BSO).