De Ruimte onderscheidt vijf leergebieden die alle vijf belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. Het team van De Ruimte formuleert doelen rond de vijf leergebieden en geeft hier vervolgens vorm en inhoud aan. De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen.