Sterrenschool Zevenaar werkt vanuit een concept met flexibele onderwijstijden. Daarbij kunnen ouders kiezen uit verschillende arrangementen: het basisarrangement (25 uur onderwijstijd per week), een knipkaartarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren de +-uren tot vrije dagen zgn knipkaartdag), het flexarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren deze +-uren tot een extra vrije week/weken) en een vierdagenmodel waarbij kinderen max 25 uur maken in 4 schooldagen, de vrijdag is structureel vrij.