Sterrenschool Zevenaar hecht heel veel waarde aan de rol van ouders binnen de school. In het kader hiervan hebben ze ook het Top-certificaat van VOS/ABB gekregen. Ouders zijn onder meer betrokken bij gastlessen/workshops, het maken van promotiefilmpjes en het input geven qua ontwikkelingen en beleid. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van elk kind en volgen samen diens ontwikkeling.