UN1EK heeft bij de Belastingdienst het verzoek ingediend om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.