De geldstromen van onderwijs en opvang (publiek versus privaat) zijn goed gescheiden: onder Stichting UN1EK vallen Stichting UN1EK onderwijs en Stichting UN1EK opvang en opvoeding. Op dit moment heeft UN1EK bij de Belastingdienst het verzoek lopen om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.