www.un1ek.nl

Bekijk de pdf’s voor het strategisch beleid en het fusieproces.

pdficon50

pdficon50

UN1EK is op 1 augustus 2014 ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting Kinderopvang Vlaardingen en Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs. De oorspronkelijke twee stichtingen vallen nu onder één nieuwe stichting (UN1EK), met één Raad van Toezicht en één College van Bestuur. Ook is er één servicebureau (afdelingen klantenservice, financiele administratie, personeelzaken, facilities, kwaliteit, onderwijs & pedagogiek en communicatie), dat bestaat uit 5 medewerkers vanuit de oude ‘onderwijspoot’ en 25 medewerkers vanuit de ‘kinderopvangpoot’.