IN DE MEDIA

Een Vandaag

Zijn flexibele schooltijden het beste voor kinderen?

TV Apeldoorn

52 weken per jaar school en opvang.

Zwijsen ouders website

De traditionele schooltijden zijn voorbij, tenminste als het aan veel ouders ligt.

NOS Jeugdjournaal

Zelf bepalen wanneer je op vakantie gaat…

Het Onderwijsblad

De school het hele jaar open. (pdf)

Intermediair

Hoe combineer je de meivakantie met je werk?

Opzij

De ideale school bestaat. (pdf)

PUBLICATIES

De Sterrenschool en Vereniging IKOOK

Over De Sterrenschool is veel gepubliceerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste publicaties.

Boek de Sterrenschool 2.0

De Sterrenschool is een kindcentrum met kinderopvang en primair onderwijs onder één dak. Het boek ‘De Sterrenschool 2.0’ is een verdieping van De Sterrenschool, uit 2008. Het eerste deel van dit boek De Sterrenschool 2.0 gaat over het concept van De Sterrenschool. Het gaat hierbij verder dan de eerste Sterrenschool-editie. Het tweede deel helpt lezers bij de vraag hoe ze De Sterrenschool in praktijk kunnen brengen.

Prijs € 35,-

Inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten (€ 7,95) bij afleveradres in Nederland.

Bestellen kan via info@verenigingikook.nl.

Kaartenboek De Sterrenschool 2.1 Maatwerk voor ieder kind

De Sterrenschool biedt kinderen maatwerk door ze een eigen, gepersonaliseerde leerreis te laten volgen. Dit boek beantwoordt de vraag hoe De Sterrenschool tot deze gepersonaliseerde leerreizen komt. Het boek kent vijf stappen. Allereerst worden de leerdoelen voor kinderen op De Sterrenschool geschetst. Deze leerdoelen vallen allemaal onder één van de drie dimensies: kennis, vaardigheden en gedrag. In stap twee wordt het profiel van het kind geschetst. Op basis van het profiel van het kind kan zijn of haar leerreis worden ingericht, en dus gepersonaliseerd. Ten derde beschrijft het boek wat mogelijke aanpasbare elementen zijn in de leerreis op De Sterrenschool. Hierbinnen kan worden gevarieerd om de leerreis aan te laten sluiten bij het profiel van het kind. Ten vierde beschrijft het boek met welke vaste basiscombinaties de gepersonaliseerde leerreizen worden opgebouwd. Ten slotte is uitgewerkt hoe De Sterrenschool ingrijpt wanneer de resultaten van het kind daar aanleiding toe geven, omdat het kind voorloopt of achterloopt.

De inhoud is bedacht door een denktank met experts op terrein van onderwijs en ict.

Prijs € 29,95

Inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten (€ 7,95) bij afleveradres in Nederland.

Bestel 1 exemplaarBestel 2 of meer exemplaren

Bestelformulier Boek Sterrenschool 2.1

U ontvangt van ons een bevestigingsmail.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van de besteller.

Gegevens van de school of instelling

Deze gegevens worden gebruikt voor de factuur. Tevens afleveradres.

Naam van de school of instelling

Prijs 29,95 euro per stuk

Inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten (€ 7,95) bij afleveradres in Nederland.

Aantal exemplaren dat u wilt bestellen.

CAPTCHA
Een moment geduld aub.
Boek de Sterrenschool 2.2

Hoe ziet de ict eruit die het innovatieve onderwijs en opvangconcept De Sterrenschool mogelijk maakt?

Over die vraag heeft een denktank van deskundigen uit onderwijs, opvang en ict zich in 2011 gebogen. Dit kaartenboek legt de resultaten hiervan vast en beschrijft de functionele eisen van de verschillende onderdelen van het benodigde ict-systeem.

Prijs € 35,-

inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten (€ 7,95) bij afleveradres in Nederland.

Bestel 1 exemplaarBestel 2 of meer exemplaren

Bestelformulier Boek Sterrenschool 2.2

U ontvangt van ons een bevestigingsmail.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van de besteller.

Gegevens van de school of instelling

Deze gegevens worden gebruikt voor de factuur. Tevens afleveradres.

Naam van de school of instelling

Prijs 35 euro per stuk

Inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten (€ 7,95) bij afleveradres in Nederland.

Aantal exemplaren dat u wilt bestellen.

CAPTCHA
Een moment geduld aub.