Samen versnellen rond de inzet van leermateriaal – sessie 1

Afgelopen woensdag vond de eerste bijeenkomst rond versnellingsaanvraag 17 plaats. Ondersteund door Kennisnet gaan verschillende leden van IKOOK in dit traject aan de slag met de vraag:

“Kunnen we een praktisch model ontwikkelen waarmee iedere school zijn eigen spreiding van (digitale) leermiddelen in kaart kan brengen en daar een ontwikkelprogramma aan kan koppelen? Welke digitale programma’s zijn het best in te zetten bij maatwerk voor iedere leerling? Hoe kunnen we onderwijs ontwikkelen dat niet slechts op drie inhoudelijke niveaus differentieert, maar maatwerk voor iedere leerling verzorgt?”

 

Aftrap van het onderzoek

Tijdens de eerste sessie hebben de aanwezigen zich gericht op het aanscherpen en verhelderen van de vraag. Waar staan we nu, wat is de droomsituatie en wat belet ons om daar te komen? Een conclusie van de aanwezigen was dat er al veel mogelijk is, maar dat écht maatwerk leveren ontzettend veel inzicht (en tijd) vraagt van medewerkers. Met het onderzoek rond de versnellingsaanvraag willen we de professionals rond de kinderen hierin verder ondersteunen. Tijdens de volgende sessies gaan we verder met de precieze invulling van het onderzoek.

 

Bijeenkomst 1 versnellingsaanvraag

Praktisch aan de slag met de versnellingsvraag & conceptmodellen

 

Deelnemers

De scholen die mee doen, vormen een mix van koplopers en aanstormende vernieuwers. Sommige scholen zijn al lang bezig met innovatief onderwijs, terwijl de versnellingsaanvraag voor anderen vooral een vliegwiel is om vernieuwing in gang te zetten. Er is dus volop ruimte voor onderling leren, zoals één van de deelnemers ook aangaf: “We hebben weer genoeg om mee naar de eigen school te nemen!”.