Katholieke PABO Zwolle – Ria Colenbrander

1. Hoe houdt de Katholieke Pabo Zwolle zich bezig met de ontwikkelingen rond Sterrenscholen en IKC’s?

We hebben dagelijks contact met jonge mensen met passie voor kinderen en onderwijs. We leiden onze studenten op voor het mooie beroep van leraar basisonderwijs. Maar wat heeft het kind in deze tijd nodig en wat vraagt dat van de leraar? Dat zijn vragen die je niet snel beantwoordt. De KPZ wil aansluiten bij wat een student in deze tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een professional die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen én zijn eigen vak. Wij vinden het van belang om met het curriculum aan te sluiten bij de vragen van het werkveld en hierop antwoorden te zoeken. Vanuit de hogeschool zelf, maar vooral ook sámen met het werkveld.

Enkele jaren geleden zijn we gevraagd door Leerplein055 om mee te denken en vorm te geven aan het Sterrenschoolconcept. Teams van zowel leerkrachten als medewerkers in de kinderopvang moesten worden samengesteld en geschoold.

We krijgen steeds vaker vragen vanuit het werkveld over vernieuwingen in het basisonderwijs. We merken dat er een ommekeer gemaakt moet worden van ‘wat moeten we allemaal’ naar ‘wat willen we eigenlijk’. Wanneer we terug gaan naar de essentie, de ontwikkeling van kinderen, gaan mensen weer dromen en op zoek naar idealen. Terug naar de school, het kindcentrum waar rekening wordt gehouden met verschillen in talenten, leerstijlen en ervaringen. En naar onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

2. Op welke punten wil KPZ leren van Sterrenscholen en Integrale Kindcentra?

Wij vinden het van belang dat studenten ervaring kunnen opdoen op scholen die volgens vernieuwende concepten werken. Dat betekent  dat op een  aantal  Sterrenscholen onze studenten stagelopen. Dit willen we graag uitbreiden. Wij geloven dat netwerken de toekomst hebben. Dat houdt in dat we openstaan voor het delen van informatie en kennis. Dit is een van de redenen waarom wij ons bij het IKOOK-netwerk hebben aangesloten.

Wij willen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en visie op leren. We willen een goede vertaling  kunnen maken naar onze studenten. Wat moet een goede leerkracht in huis hebben (hoe geven we 21st century skills vorm)? Hoe sluiten we  goed aan en wat betekent dat voor het curriculum? De uitwisseling over wat de Sterrenscholen van ons vragen en wat wij van hen mogen verwachten is van belang om het curriculum aan te kunnen scherpen.

 

3. Wat kan KPZ geven aan Sterrenscholen en Integrale Kindcentra?

Naast opleiders en docenten zijn er (geregistreerde) procesbegeleiders werkzaam in het Centrum voor Ontwikkeling van de KPZ. Zij begeleiden de besturen, directies en teams bij veranderingsprocessen in de basisscholen. Zo werken we met een KPZ-team binnen een Sterrenschool of Integraal Kind centrum. We gaan daarbij uit van de vraag van de school en maken in overleg een stappen- of begeleidingsplan. Te denken valt dan aan het ontwikkelen van visie op leren en ontwikkelen van kinderen, hoe ICT-middelen in te zetten, organisatorisch handiger te werken, kindgesprekken te voeren of een kind in zijn kracht te zetten. Alle inzet draait uiteindelijk om het kind dat zich veilig, geaccepteerd en competent voelt en zelf initiatieven neemt t.a.v. zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces.

De KPZ heeft het initiatief genomen om de opleiding voor Directeur of Leidinggevende IKC te ontwikkelen voor Magistrum management opleidingen waar de KPZ deel van uit maakt. Deze post-hbo opleiding wordt inmiddels al een aantal jaar landelijk aangeboden.