Schitterend: leden in de spotlight

Sterrenschool Zevenaar – Lidwien Kok

1. Wat maakt Sterrenschool Zevenaar een ster?

Om inhoud te geven aan het sterrenschoolconcept in combinatie met de pilot andere onderwijstijden was ruim 4 jaar geleden onze uitdaging. Wij wilden het anders; meer kwaliteit en flexibiliteit buiten de weken onderwijs in de vakanties en een 4 of 5daagse schoolweek. Passend onderwijs van de toekomst daadwerkelijk inhoud geven voor de kinderen van nu.
In de korte voorbereidende fase hebben we ons gericht op het opdoen van inspiratie en de invulling van ons sterrenschoolconcept. De allergrootste uitdaging was wellicht om in een toch wat behoudende omgeving dit prachtige concept te doen slagen….en daar waren ouders en kinderen voor nodig!

Met een vijftal kinderen en ouders werd de start een feit en inmiddels hebben we 130 leerlingen en een ambitieus en talentvol team van 11 personen! De sterren hebben onze invulling gekregen, de visie is verder verfijnd, beleid is geformuleerd en cyclische processen hebben echt inhoud. We zijn wellicht het meest trots op ons partnership met ouders. Er is een echte samenwerking vanuit een driehoek: kind-ouder/verzorger-school. Samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en ontwikkeling volgen en bespreken met elkaar, dat is betekenisvol leren! En zoals een van onze eigen ouders zegt: “Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

2. Met welke ontwikkelingen houdt Sterrenschool Zevenaar zich bezig?

Naast allerlei visieontwikkelingen vertalen in beleid, hebben we ons de afgelopen 2 jaar gericht op talentontwikkeling en 21ste century skills, in relatie tot WO en alle creatieve vakken. Sterrenschool Zevenaar heeft als payoff ”waar ieder kind straalt”! De kinderen op onze school stralen omdat ze hun talenten mogen laten zien. Talent is blijvend en uniek!

Lees meer

Sterrenschool Geerstraat – Hanneke van Hal

1. Wat maakt Sterrenschool Geerstraat een ster?

De Sterrenschool Geerstraat is een kleine basisschool in het buitengebied van Vaassen. In de afgelopen jaren schommelde het leerlingenaantal steeds zo rond de 50 leerlingen. Halverwege het schooljaar 2010-2011 kwam het team van de Sprenge Geerstraat, zoals
de school toen nog heette, in contact met de Sterrenschool in Apeldoorn. Dat leidde tot enthousiaste reacties bij de teamleden van de school: dit was het waar we naar zochten. Het was de aansluiting bij onderwijskundige ontwikkeling die al gaande was, en toch helemaal gericht op wat nieuwe ouders zouden kunnen wensen.

2. Met welke ontwikkelingen houdt Sterrenschool Geerstraat zich bezig?

Na twee jaar voorbereiding startte de school in augustus 2012 met een ‘groeimodel’: gaandeweg worden er steeds meer sterren ingevoerd.
Belangrijk in de nieuwe manier van werken is dat ouders van leerlingen, uiteraard in goed overleg met de schoolleiding, vakanties op kunnen nemen, buiten de vaste vakantieperioden om. De registratie van de vrije dagen kostte de eerste jaren veel energie en tijd, maar
inmiddels hebben we een goed functionerend vakantieregistratiesysteem ontwikkeld en zijn toe aan de volgende stap: De individuele leerroutes.
Lees meer

Katholieke PABO Zwolle – Ria Colenbrander

1. Hoe houdt de Katholieke Pabo Zwolle zich bezig met de ontwikkelingen rond Sterrenscholen en IKC’s?

We hebben dagelijks contact met jonge mensen met passie voor kinderen en onderwijs. We leiden onze studenten op voor het mooie beroep van leraar basisonderwijs. Maar wat heeft het kind in deze tijd nodig en wat vraagt dat van de leraar? Dat zijn vragen die je niet snel beantwoordt. De KPZ wil aansluiten bij wat een student in deze tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een professional die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen én zijn eigen vak. Wij vinden het van belang om met het curriculum aan te sluiten bij de vragen van het werkveld en hierop antwoorden te zoeken. Vanuit de hogeschool zelf, maar vooral ook sámen met het werkveld.

Enkele jaren geleden zijn we gevraagd door Leerplein055 om mee te denken en vorm te geven aan het Sterrenschoolconcept. Teams van zowel leerkrachten als medewerkers in de kinderopvang moesten worden samengesteld en geschoold.

We krijgen steeds vaker vragen vanuit het werkveld over vernieuwingen in het basisonderwijs. We merken dat er een ommekeer gemaakt moet worden van ‘wat moeten we allemaal’ naar ‘wat willen we eigenlijk’. Wanneer we terug gaan naar de essentie, de ontwikkeling van kinderen, gaan mensen weer dromen en op zoek naar idealen. Terug naar de school, het kindcentrum waar rekening wordt gehouden met verschillen in talenten, leerstijlen en ervaringen. En naar onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

2. Op welke punten wil KPZ leren van Sterrenscholen en Integrale Kindcentra?

Wij vinden het van belang dat studenten ervaring kunnen opdoen op scholen die volgens vernieuwende concepten werken. Dat betekent  dat op een  aantal  Sterrenscholen onze studenten stagelopen. Dit willen we graag uitbreiden. Wij geloven dat netwerken de toekomst hebben. Dat houdt in dat we openstaan voor het delen van informatie en kennis. Dit is een van de redenen waarom wij ons bij het IKOOK-netwerk hebben aangesloten.

Lees meer