Schitterend: leden in de spotlight

Sterrenschool De Bongerd – Elly Marwitz

1. Wat maakt de scholen in Apeldoorn een ster?

De beide Sterrenscholen van Leerplein055 en KinderopvangOOK in Apeldoorn zijn échte, volledige Sterrenscholen. Alle 5 de sterren hebben een plek in het concept en zie je in de dagelijkse praktijk terug.

Er is een team van medewerkers, die bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. De onderwijsondersteuners zijn vaak combi-functionarissen: zij werken zowel in de opvang als in het onderwijs. Zo zien de kinderen de gehele dag bekende gezichten en weten de pedagogisch medewerkers ins en outs van wat er overdag in het onderwijsdeel wordt aangeboden. Hierdoor is de aansluiting van opvang en onderwijs goed op elkaar afgestemd: inhoudelijke en pedagogisch.

De kinderen van de Sterrenscholen krijgen steeds meer ‘onderwijs-op-maat’. Veel leerstof en ontwikkelmaterialen komen via apps of aparte digitale methodes bij de kinderen.

De scholen zijn het gehele jaar geopend en hebben flexibele lestijden: dat is voor onderwijs uniek.
Ouders kunnen vakanties en vrije dagen plannen, passend bij werk en privé.
Dat geldt ook (steeds meer) voor leraren en ondersteuners! Het les – en opvangprogramma kan door het maatwerk op de geplande vakanties worden afgestemd.

 

2. Met welke ontwikkelingen houden de scholen zich nu bezig?

De Sterrenscholen blijven in ontwikkeling: op weg naar vastgelegde visiedoelen.
Speerpunt is en blijft de verdere eenwording van onderwijs en opvang: met één leer- en ontwikkellijn van 0-12 jaar, met elk kind zijn of haar eigen leer- en ontwikkelroute. Hierbij wordt ingezoomd op hoe digitaal leren hierbij een rol kan spelen.

Lees meer