Sterrenschool Apeldoorn – Ineke Salentijn

1. Wat maakt Sterrenschool Apeldoorn een ster?

Wij zijn ver met het maatwerk dat wij de leerlingen bieden en blijven daar ook telkens in ontwikkelen. Daarin onderscheiden we ons echt van andere scholen. Wat ouders opvalt in onze school en waarom ze naar onze school komen? Bij een deel van de ouders is het een logische keuze als ‘buurtschool’, andere ouders kiezen echt voor het concept. De flexibele school- en vakantietijden zijn daarbij mooi meegenomen, maar vooral de individuele aanpak spreekt aan: ieder kind wordt gezien. Belangrijk bij schoolkeuze is ook de sfeer in de school. We hebben een gave school met mensen die écht ergens voor gaan. Dat merk je aan alles – en dat raakt ouders.

2. Met welke ontwikkelingen houdt de school zich bezig?

We zijn intensief bezig met de ontwikkeling van het maatwerk bij rekenen. Daar zijn we al een eind mee. Ook bij taal bieden we overigens maatwerk, maar rekenen heeft nu de meeste aandacht – ook omdat de opbouw van vaardigheden daarbij een stuk complexer is dan bij taal.


We gebruiken bij rekenen de methode Met Sprongen Vooruit en de rekenmodules van het digitale, adaptieve pakket van Muiswerk. Dat is een hele bewuste combinatie. Iedere dag besteden we een uur aan rekenen: een half uur zijn we actief met de hele groep bezig rond Met Sprongen Vooruit. Kinderen zijn dan heel actief en fysiek bezig met de lesstof. Belangrijk daarbij is het ‘van en met elkaar leren’. Overigens zorgen we er hierbij voor dat alle groepen tegelijk rekenen hebben, zodat kinderen als dat passend is de instructie op een niveau verder of juist minder ver kunnen volgen. Hierin variëren we ook per thema – het kan zijn dat een kind bij ‘Meetkunde’ bijvoorbeeld instructie volgt op een ander niveau dan bij ‘Verbanden’.

Vervolgens gaan de leerlingen een half uur zelfstandig aan de slag met Muiswerk. Er staan eerst een aantal oefeningen klaar die aansluiten bij de stof van Met Sprongen Vooruit. Daarna kunnen kinderen verder op het punt in de stof waar ze zelf gebleven zijn, op hun eigen niveau. Daar is dus veel variatie in, waardoor kinderen de uitdaging krijgen die past bij hun mogelijkheden. Er zijn kinderen die speciaal naar deze school komen voor het maatwerk dat we hierin leveren. Er zijn leerlingen uit groep 6 die rekenmodules van groep 8 doorlopen.

Bij al het maatwerk is het soms lastig om overzicht te houden, zeker omdat leerkrachten en leerkrachtondersteuners niet altijd dezelfde klas hebben. Zij hebben dus inzicht nodig in de héle leerlijn. We zijn daarom heel blij met het overzicht van Cruciale Leermomenten dat is ontwikkeld in de versnellingsvraag. Daar gaan we vanaf nu mee aan de slag, om zo de leerlijn (nog) beter in de gaten te kunnen houden. Verder hebben we ons vanuit de Versnellingsvraag ook ingeschreven voor de Proeftuin Rekenen: hierin kunnen we, vanuit het overzicht van cruciale leermomenten, de stof klaarzetten voor de leerlingen en overzicht houden. We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren!

Daarnaast zitten we om tafel met een leverancier om te kijken hoe we het leerlingportfolio goed kunnen digitaliseren. Op onze school werken we met portfolio’s (‘wat heeft de leerling geleerd?’) en halfjaarlijkse portfoliogesprekken met kind, ouders en de school. Het is nu een hele klus om die portfolio’s samen te stellen: een deel gaat op papier, een deel digitaal en de informatie moet overal vandaan komen. We willen dus graag aan de slag om dat makkelijker te maken. We merken dat we in zulke processen echt voor lopen op andere scholen in Nederland. Dat is soms lastig – je moet lang wachten totdat je krijgt wat je nodig hebt – maar geeft je ook de kans om mee te denken en je wensen aan te geven bij de ontwikkeling.

3. Wat hebben jullie andere leden te geven?

Kennis en ervaring rond bijvoorbeeld het maatwerk bij rekenen. Daarbij vind ik het heel mooi dat we nu het overzicht van Cruciale Leermomenten hebben. Dat is vastgesteld en gecheckt, je weet dus dat dat écht goed is. Wij vertellen graag hoe het helpt en wat je er mee kunt doen.

Heb je interesse in kennisdeling? Vraag ernaar!

4. Op welk punt willen jullie nog graag van anderen leren?

Ik sta altijd open voor leuke en goede dingen, kom maar op! Delen doen we al volop binnen de vereniging. Via Sterrenschool Zevenaar hebben we bijvoorbeeld contact met uitgeverij Blink voor wereldoriëntatie; van een andere school hoorde ik over Muiswerk. Zo wissel je uit en dat is mooi. Binnen de vereniging ben je deel van een geheel, ik vind dat echt geweldig. Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Soms moet je meer brengen dan halen – ook dat hoort bij de rol van voorloper – maar het is goed om samen om tafel te zitten. Daar geeft een boost om weer in je eigen praktijk aan de slag te gaan.