Sterrenschool Geerstraat – Hanneke van Hal

1. Wat maakt Sterrenschool Geerstraat een ster?

De Sterrenschool Geerstraat is een kleine basisschool in het buitengebied van Vaassen. In de afgelopen jaren schommelde het leerlingenaantal steeds zo rond de 50 leerlingen. Halverwege het schooljaar 2010-2011 kwam het team van de Sprenge Geerstraat, zoals
de school toen nog heette, in contact met de Sterrenschool in Apeldoorn. Dat leidde tot enthousiaste reacties bij de teamleden van de school: dit was het waar we naar zochten. Het was de aansluiting bij onderwijskundige ontwikkeling die al gaande was, en toch helemaal gericht op wat nieuwe ouders zouden kunnen wensen.

2. Met welke ontwikkelingen houdt Sterrenschool Geerstraat zich bezig?

Na twee jaar voorbereiding startte de school in augustus 2012 met een ‘groeimodel’: gaandeweg worden er steeds meer sterren ingevoerd.
Belangrijk in de nieuwe manier van werken is dat ouders van leerlingen, uiteraard in goed overleg met de schoolleiding, vakanties op kunnen nemen, buiten de vaste vakantieperioden om. De registratie van de vrije dagen kostte de eerste jaren veel energie en tijd, maar
inmiddels hebben we een goed functionerend vakantieregistratiesysteem ontwikkeld en zijn toe aan de volgende stap: De individuele leerroutes.

De komende jaren willen we ons richten op het gepersonaliseerd leren. Het onderwijs op een Sterrenschool is immers maatwerk: elk kind is uniek en we willen aan de individuele behoeften tegemoet komen. Het toepassen van gepersonaliseerd leren heeft ook gevolgen voor de rol van de leerkracht. Het is dus een ingrijpend veranderingsproces voor leerling en leerkracht.
We zijn er trots op dat we dit jaar als ‘inspiriumschool’ een voortrekkersrol gaan spelen binnen de stichting voor Primair Openbaar Onderwijs (Proo) op het gebied van ICT. ICT speelt immers een belangrijke rol bij het nieuwe leren. Voor meer informatie over Inspirium, zie: http://inspirium.stichtingproo.nl/.

3. Wat heeft Sterrenschool Geerstraat andere scholen te geven?

Sterrenschool Geerstraat is een kleine school en is het bewijs, dat je niet bij uitstek een ‘complete’ Sterrenschool of een groot Integraal Kindcentrum hoeft te zijn om mee te mogen participeren binnen de Verenigng IKOOK. Wij staan nog aan het begin van het vernieuwingsproces en kunnen scholen helpen, die ook deze stap willen nemen.

Heb je interesse in kennisdeling? Vraag ernaar!

4. Op welk punt willen jullie nog graag van anderen leren?

De nieuwe manier van werken heeft gevolgen voor de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Het team van de Sterrenschool Geerstraat wil graag in gesprek met andere teams om ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren.