Sterrenschool Zevenaar – Lidwien Kok

1. Wat maakt Sterrenschool Zevenaar een ster?

Om inhoud te geven aan het sterrenschoolconcept in combinatie met de pilot andere onderwijstijden was ruim 4 jaar geleden onze uitdaging. Wij wilden het anders; meer kwaliteit en flexibiliteit buiten de weken onderwijs in de vakanties en een 4 of 5daagse schoolweek. Passend onderwijs van de toekomst daadwerkelijk inhoud geven voor de kinderen van nu.
In de korte voorbereidende fase hebben we ons gericht op het opdoen van inspiratie en de invulling van ons sterrenschoolconcept. De allergrootste uitdaging was wellicht om in een toch wat behoudende omgeving dit prachtige concept te doen slagen….en daar waren ouders en kinderen voor nodig!

Met een vijftal kinderen en ouders werd de start een feit en inmiddels hebben we 130 leerlingen en een ambitieus en talentvol team van 11 personen! De sterren hebben onze invulling gekregen, de visie is verder verfijnd, beleid is geformuleerd en cyclische processen hebben echt inhoud. We zijn wellicht het meest trots op ons partnership met ouders. Er is een echte samenwerking vanuit een driehoek: kind-ouder/verzorger-school. Samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en ontwikkeling volgen en bespreken met elkaar, dat is betekenisvol leren! En zoals een van onze eigen ouders zegt: “Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

2. Met welke ontwikkelingen houdt Sterrenschool Zevenaar zich bezig?

Naast allerlei visieontwikkelingen vertalen in beleid, hebben we ons de afgelopen 2 jaar gericht op talentontwikkeling en 21ste century skills, in relatie tot WO en alle creatieve vakken. Sterrenschool Zevenaar heeft als payoff ”waar ieder kind straalt”! De kinderen op onze school stralen omdat ze hun talenten mogen laten zien. Talent is blijvend en uniek!


In een traject samen met School aan Zet hebben we geformuleerd wat wij onder talent verstaan. De talentontwikkeling is vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster heeft zijn eigen talent: taal, muziek, beweging, beeld & creativiteit, wil & durf, samenspel, techniek, denken en de wereld. In unit 1 komen alle sterren aan bod, vanaf unit 2 kiezen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster van het sterrenstelsel.
De 21e eeuw vaardigheden zijn verwerkt in de talentontwikkeling en tijdens de stermiddagen en in de WO-lessen. Samen met de ontwikkelaars van BLINK hebben we een prachtige pilot ontwikkeld waarin alles samen komt; dat is een rijke leeromgeving op maat!

3. Wat heeft Sterrenschool Zevenaar andere scholen te geven?

Inspiratie en passie voor het mooiste vak wat er is, dat delen wij graag met tal van collega’s uit het hele land. Wij ontvangen veel teams, directies, kinderopvangorganisaties, politieke partijen, schoolbesturen of vakbondsmensen. Dit vraagt van mijn team lef en moed. Maar zoals zij zelf zeggen; “wij ontwikkelen de parels van het onderwijs!
VOSS-ABB heeft ons het TOP-certificaat uitgereikt qua partnership met ouders. TOP staat voor talentvol openbaar praktijkvoorbeeld. De wijze waarop we partnership inhoud geven, beleid hebben geformuleerd, talenten van ouders inzetten en investeren in ouders maakt dat wij echt samen-werken. Daar zijn wij super trots op! Of het nu gaat om een gastles geven, meewerken aan promotiefilmpjes of speed-daten om input te verzamelen….Ouders en school investeren in elkaar vanuit een gezamenlijk belang; prachtige kinderen!
Het werken in ateliers en vakspecialisten in combinatie met hoe wij de flexibele onderwijstijden hebben georganiseerd boeit collega’s uit het hele veld. Hoe heerlijk om ook de talenten van elk teamlid op deze wijze te benutten en te ontwikkelen! Laten we kennis delen; dat maakt het onderwijs echt sterk!

Heb je interesse in kennisdeling? Vraag ernaar!

4. Op welk punt willen jullie nog graag van anderen leren?

Wij leren elke dag van collega’s om ons heen. Neem nu bijvoorbeeld het traject wat we samen doen met BLINK! Hoe gaaf is het om met deze ontwikkelaars te sparren hoe en op welke wijze wij hun aanbod kunnen benutten en vertalen naar onze werkwijze?! En hoe kunnen zij onze eigen ontworpen digitale interactieve lessen mbv de presenter weer gebruiken? Hoe geven wij talentontwikkeling inhoud en kunnen zij die input weer gebruiken? Maar ook als (academische) opleidingsschool leren wij van onze studenten en geven wij input naar het vakmanschap van studenten. Kortom: na ruim 30 jaar onderwijservaring blijft het leren en ontdekken, samen met het geweldig team een cadeautje…. elke dag opnieuw!