De bijeenkomst op vrijdagmiddag 7 december 2018 over flexibele dagarrangementen gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen.

In januari is er een bijeenkomst over flexibele onderwijstijden. Zien we je dan?