Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u allerlei vragen en antwoorden over IKOOK, wat we doen, Sterrenscholen en andere onderwerpen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan of het antwoord niet voldoende zijn, neem dan contact met ons op.

Hoe helpt IKOOK bij onderwijsvernieuwing?

IKOOK helpt onderwijs en kinderopvang vorm te geven rondom de behoefte van het kind. IKOOK deelt kennis en praktijkvoorbeelden, organiseert bijeenkomsten en zet grondige onderzoekstrajecten in voor onderwijsvernieuwing.

Hoe kom ik in contact met praktijkvoorbeelden voor onderwijsvernieuwing?

Onze IKOOK-Academie is de plek waar je alles hoort over hoe onderwijsvernieuwing in de praktijk eruit ziet. Tijdens onze ontwikkelsessies en workshops kom je samen met gelijkgestemden, breng én haal je kennis, en ga je naar huis met een hoop praktijkvoorbeelden van collega’s. Kennisintensief, inspirerend én direct toepasbaar.

Wat is wettelijk mogelijk qua flexibele onderwijstijden?

De ruimte om onderwijs aan te bieden in de vakanties, is op dit moment nog beperkt. In de vakantieregeling heeft de Staatssecretaris 2 weken kerst-, 1 week mei- en 6 weken zomervakantie vastgelegd. Scholen moeten zich hier aan houden en mogen dan dus geen onderwijstijd aanbieden. Alleen de scholen uit het experiment flexibele onderwijstijden zijn hiervan vrijgesteld. Binnen de vakantieregeling is nog wel beperkte ruimte voor flexibiliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden via onze Handreiking.

Handreiking Maatwerk in Onderwijstijd(en)

Geeft u alstublieft uw emailadres op om de Handreiking te ontvangen. We gebruiken uw emailadres alleen om te communiceren over de Handreiking.

 

Hoe kan IKOOK ons ondersteunen als we met flexibilsering van onderwijstijden aan de slag willen?

Flexibele onderwijstijden komt alleen tot zijn recht wanneer ook het onderwijs en de organisatie hieromheen flexibel zijn. Dat vraagt om een planmatige aanpak. Daarom heeft IKOOK met de steun van het Ministerie van OC&W een Handreiking gemaakt. Deze Handreiking is een document waarin we stap voor stap uitleggen hoe tot flexibilisering van onderwijstijden te komen. Het staat vol kennis, praktijkvoorbeelden, inzicht in de wet- en regelgeving, en tips & tricks. Toegankelijk, inspirerend én direct toepasbaar. Inclusief een literatuurlijst en een overzichtelijke checklist om de stand van zaken binnen je eigen organisatie te toetsen.

Handreiking Maatwerk in Onderwijstijd(en)

Geeft u alstublieft uw emailadres op om de Handreiking te ontvangen. We gebruiken uw emailadres alleen om te communiceren over de Handreiking.

 

Staat de politiek achter onderwijsvernieuwing?

De laatste reactie van de Staatssecretaris leest u hier. IKOOK maakt zich via lobby sterk om het experiment uit te breiden en een wetwijziging mogelijk te maken. De ontwikkelingen zijn positief, maar de praktijk leert dat een wetswijziging niet op heel korte termijn gerealiseerd zal zijn.

Wat is een versnellingsvraag?

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden en blokkades weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

Hoe helpt IKOOK bij het beantwoorden van versnellingsvragen?

IKOOK regisseert en ondersteunt bij de uitvoering van versnellingsvragen, onder meer door het ontwikkelen van plannen en organiseren van bijeenkomsten.

Wat is de meerwaarde van het IKOOK-lidmaatschap?

Een goede vraag met een duidelijk antwoord: zodat we meer voor elkaar krijgen. Opvang en (basis)onderwijs in Nederland veranderen snel. Kansen genoeg, als we ze pakken. Daarvoor is verbinding, verbreding en verdieping nodig. En moeten we de krachten van Integrale Kindcentra (IKC’s), (Sterren)scholen, kinderopvangorganisaties en andere onderwijsprofessionals bundelen.

Kortom: de meerwaarde zit ‘m in onderlinge uitwisseling van kennis, ideeën en motivatie — voor meer slagkracht.

Moet ik lid worden van de IKOOK-Academie om deel te kunnen nemen aan bijeenkomsten en workshops?

Nee, iedereen is welkom op onze bijeenkomsten.

Richt IKOOK zich ook op IKC’s en Brede Scholen?

Ja, IKOOK richt zich op bestuurders, locatiedirecteuren, projectleiders en andere onderwijsprofessionals van IKC’s, scholen binnen het basisonderwijs, waaronder ook Brede Scholen en Sterrenscholen en kinderopvangorganisaties waar onderwijsvernieuwing al is doorgevoerd of voor wie onderwijsvernieuwing nog in de kinderschoenen staat.

Wat is het verband tussen IKOOK en Sterrenscholen?

De vereniging IKOOK is opgericht op 4 februari 2013 door de initiatiefgroep ‘Sterrenscholen’. IKOOK is ontstaan vanuit de noodzaak én passie om in te spelen op 21e-eeuwse mogelijkheden. Vanuit de huidige visie: het steunen en verbinden van pionierende praktijken die toewerken naar één pedagogisch klimaat voor 0-13 jaar (integrale kindcentra) de hele dag, het hele jaar, richt IKOOK zich nu op een bredere doelgroep dan alleen de Sterrenscholen: alle primair onderwijsinstellingen, kinderopvanglocaties en diens besturen die vernieuwing implementeren (de pioniers/koplopers) of die willen vernieuwen en daar ondersteuning bij nodig hebben.

Kan elke school een Sterrenschool worden?

In principe kan iedere school een Sterrenschool worden. Wel is het belangrijk om te onderzoeken of dit concept op de specifieke school genoeg kans van slagen heeft: is er voldoende draagvlak en hoeveel animo is er bij (toekomstige) leerlingen en ouders? Om een goed beeld te vormen van de omschakeling naar een Sterrenschool, kunt u de 5 stappen om een Sterrenschool te bouwen doornemen.

Wie zijn er al lid van IKOOK?

Lees hier wie er al lid zijn.

Mijn vraag staat er niet bij.

Je kunt altijd een vraag of opmerking versturen via het contactformulier. We reageren dan binnen twee werkdagen.