Nieuwsbrief IKOOK juni 2018

Van de voorzitter


Onderwijsland kampt momenteel met een groeiend lerarentekort. Er is een website die de problemen in kaart brengt (lerarentekortisnu.nl), er zijn pessimistische prognoses en de meeste scholen ondervinden regelmatig dat er te weinig beschikbare leerkrachten zijn voor vervanging maar ook voor reguliere vacatures.
Is er echt een lerarentekort of een tekort aan onderwijsvisie?
Medebestuurslid van IKOOK, Johan Gelderloos, zegt het altijd plastisch: “Zie je in de zorg een directeur de patiënten bij de voordeur een hand geven? Zie je medisch specialisten zelf achter het kopieerapparaat?”
Het antwoord is nee. De functiescheiding in het primair onderwijs is gering. Directeuren zijn hands-on, leerkrachten zijn duizendpoten. Daar is op zich niets mis mee. Alleen, het kan anders. Het coachend begeleiden van respectievelijk teams van professionals en kinderen in hun leer- en ontwikkelproces, kan echt anders. Het loslaten van bijvoorbeeld leerstof jaarklassensysteem of van methode a of b biedt een totaal ander perspectief. Een perspectief op leren in de 21e eeuw. Kinderen van oplossingen naar oplossend vermogen brengen, dat is pas passend onderwijs.
Als een deel van de leertijd plaatsvindt onder begeleiding van 4-7 volwassen professionals, is er een andere taakverdeling denkbaar. Die brengt leerkrachten niet verder af van hun echte expertise als leerkracht, maar juist dichterbij.
En wat te denken van ziekte-vervanging? Niks geen groep van 25 kinderen waar een noodgreep op moet worden toegepast. Laat staan dat ouders gebeld moeten of ze hun kind kunnen komen halen. Er zijn nog 3-6 professionals die een groep van 60-80 kinderen moeiteloos van leertijd kunnen voorzien.
Het wordt tijd de flexibilisering van onderwijstijd, vanuit de pedagogische noodzaak kinderen te ontwikkelen in oplossend vermogen, te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het lerarentekort is daarbij niet het begin, maar wel het eind van de vraagstukken. Het kan bij beslissers wel de urgentie vergroten om fundamentele stappen in gang te zetten om van traditioneel onderwijs naar bij-de-tijdse ontwikkeling te komen. Ontwikkeling van kinderen met gedeelde leer-kracht.
IKOOK werkt er aan. Jij ook?
 

 

Algemene ledenvergadering


Datum: vrijdag 29 juni 2018
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie:
Kindcentrum De Haren
Ploosche Hof 85
5233 HG  's-Hertogenbosch

De ALV kent een kort technisch deel (13.00 - 13.30 uur).

Agendapunten technische deel van de ALV:
- Voordracht Lotte de Rooij als bestuurslid
- exploitatie 2017
- begroting 2018
- jaarplan IKOOK 3.0
De bijlagen zullen een week voor de vergadering gedeeld worden.

Aansluitend zal Hannah Vossen de aanwezige leden van IKOOK inspireren door te vertellen over ontwikkelfasen van IKC's en hoe dat in ’s-Hertogenbosch in beeld gebracht wordt en gefaciliteerd (13.30 - 14.00 uur). http://www.compasnul13.nl/Over-Compas/Nieuws/Stadsfoto-2018

Aanmelden voor de ALV kan vanaf maandag via de website. Je bent welkom om vooraf een broodje mee te eten. Laat het dan wel even voor 18 juni weten.

Kun je niet naar Den Bosch komen, maar wil je wel online de vergadering bijwonen? stuur dan voor 18  juni een mail aan info@verenigingikook.nl. We zorgen dan dat je er via de computer bij kunt zijn. Jij moet dan zorgen dat je toegang hebt tot een internet verbinding.
Schitterend

IKC VanKampen


Directeur Misja van Herp:

IKC VanKampen is een van de locaties van UN1EK die al behoorlijk ver zijn in de ontwikkeling van het IKC. Zowel in de organisatieprocessen als in het onderwijsprogramma zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Directeur Misja van Herp legt uit hoe het IKC-model hem helpt om echte wereldburgers af te leveren – en welke stappen hij nog wil zetten om het maximale uit de kinderen te kunnen halen. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek.”

Simpele droom

“We willen de intelligentie van kinderen op een andere manier benutten”

In het kantoor van directeur Misja van Herp van IKC VanKampen staat een keurige opsomming op het whiteboard. In heldere punten is er weergegeven wat het IKC de komende jaren wil bereiken. Het komt neer op een programma waarin kinderen zich dagelijks van 7.30 uur tot 18.30, 365 dagen per jaar, maximaal kunnen ontwikkelen. “Uiteindelijk is dat de simpele droom die we voor ogen hebben. We willen de intelligentie van kinderen op een andere manier benutten, zodat ze alles uit zichzelf kunnen halen.

Ontdek en onderzoek

“Kinderen mogen alles aanraken en oprapen.”

Net als bij alle IKC’s binnen UN1EK vormt onze gedeelde visie het fundament onder de werkwijze binnen IKC VanKampen. Ieder IKC geeft op zijn eigen, UN1EKe wijze invulling aan die visie. Ons motto is: ‘Ontdek en onderzoek!’. Aan de locatie Paterstraat is meteen zichtbaar wat dit inhoudt: in de hal staat een goed gevuld laarzenrek, zodat de kinderen altijd naar buiten kunnen, weer of geen weer. Het schoolplein is avontuurlijk ingericht, kinderen mogen alles aanraken en oprapen. En onze kinderopvang heeft het certificaat ‘groene kinderopvang’ van Groen Cement.

Ook in het onderwijsaanbod is een belangrijke rol weggelegd voor zelf ontdekken. Het vak wereldoriëntatie hebben we bijvoorbeeld helemaal omgegooid. De werkboekjes zijn de deur uit en we werken aan de hand van thema’s. Als het over de tweede wereldoorlog gaat, is het toch veel interessanter om het verhaal van je oma te horen, dan om het uit een boekje te halen? Leerlingen vanaf groep 5 krijgen programmeerles met Scratch en de Raspberry Pi. In de bovenbouw is er veel aandacht voor techniek. Kinderen krijgen daar de ruimte om helemaal zelfstandig te experimenteren. En vanaf vier jaar krijgen onze kinderen Engels, zodat ze zich tot echte wereldburgers kunnen ontwikkelen.”

Ruimte voor vernieuwing

“We zijn een IKC in woord en daad.”

Juist een IKC biedt heel veel ruimte voor vernieuwend onderwijs. Binnen IKC VanKampen willen we daar de komende jaren nog veel verder in gaan, maar dat vraagt nog de nodige aanpassingen. “We zijn een IKC in woord en daad. We werken op onze drie locaties met één team en één werkwijze. Maar er zijn nog wel vervolgstappen nodig. We lopen nu tegen een aantal grenzen aan. Officieel zijn de functies en werktijden van onze medewerkers bijvoorbeeld niet veranderd. Dat betekent dat we een deel van ons werk in eigen tijd doen en dat we nu veelal in de avond met elkaar vergaderen. Het toezicht van de inspectie en GGZ is ook nog steeds zoals het voorheen was. Dat past eigenlijk niet bij het ontwikkelingsproces zoals we het voor ogen hebben. Om de stap naar een écht integraal aanbod te maken, moet er dus nog wel wat gebeuren.”

 

Spannende ontwikkeling

Een van de acties die Van Herp wil ondernemen, is het anders indelen van de schooldag. De kernvakken wil hij graag in de ochtend aanbieden, zodat er ’s middags een aaneengesloten blok is om spannende nieuwe dingen te doen. Aangepaste werktijden en een bredere inzetbaarheid van medewerkers staan ook hoog op het verlanglijstje. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek”, legt de directeur uit. “Dan bereik je een nieuwe stabiliteit, van waaruit je op een andere manier naar de kinderen kunt kijken. Dat is een spannende ontwikkeling, want een volledige in

idsonderzoek, om vast te stellen hoe we die omslag vorm kunnen geven.”

UN1EKe eigenschappen

“Het zijn echte doeners. Ze zijn handig, en niet bang om iets nieuws te proberen.”

Dat onze aanpak werkt, daaraan twijfelt Van Herp geen moment. “Ik zie dat onze kinderen op een andere manier buitenspelen. Het zijn echte doeners. Ze zijn handig, en niet bang om iets nieuws te proberen.” Ook ouders zijn enthousiast. De generatie ouders die nu met jonge kinderen binnenkomt, hoef ik al niet meer uit te leggen wat een IKC is. Zij zien het als een gegeven. Die omslag heeft in de laatste twee jaar plaatsgevonden. Als ik mensen rondleid, gaat het dus vooral over de unieke eigenschappen van IKC VanKampen. Daarover zeg ik ouders: ik geloof 100 procent in onze visie, maar kijk of het bij je kind past. Kinderen gaan in totaal ongeveer 8000 uur naar school, en ze zitten hier misschien wel 13 jaar. Het is dus belangrijk om een heel bewuste keus te maken. Daar gaan ouders gelukkig heel serieus mee om.”

Artikel door: Hidde van den Brink, tekstschrijver

tegratie van onderwijs en opvang bestaat nog nergens in Nederland. Daarom doen we volgend jaar een haalbaarhe

IKOOK 3.0

'Een beweging staat niet vast'

“Een beweging staat niet vast”
 
IKOOK 3.0 kiest focus: interdisciplinair team dat de leeromgeving flexibel inricht
Op de bestuursdag in maart 2018 hebben we onder leiding van dhr. Ivan Pouwels (Van Spaendonck BrancheAdvies) onszelf afgevraagd hoe we als vereniging kunnen blijven vernieuwen. Is het hebben van leden en het innen van contributie niet van de vorige eeuw? Belangrijker nog dan de vorm waarin wij ons organiseren is de vraag: Waartoe bestaat IKOOK? We komen tot een aanscherping van de beweging die wij – in co-creatie met anderen - voorstaan om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De vereniging
1. faciliteert vernieuwende praktijken door hen samen te brengen
2. is spreekbuis namens deze beslissers en flankerende organisaties en
3. stimuleert kennisontwikkeling en onderzoek dat nieuwe praktijken borging biedt.

De focus van IKOOK ligt op doen wat nodig is om:
A. te werken met interdisciplinaire teams rondom kinderen (zorg aanvullend op onderwijs en opvang)
B. ruimte voor flexibiliteit om het ontwikkelklimaat vorm en inhoud te geven, ook wat betreft onderwijstijden (gedurende de dag en door het jaar). Dan hebben wij het over verantwoordelijkheid van professionals om keuzes te maken die goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen.


Alles wat interdisciplinair werken en autonomie in de weg staat, pakken we als vereniging op.

Onze focus in het meerjarigprogramma richt zich op drie thema's:

  1. Flexibele onderwijstijden, arrangeren gedurende de hele dag en het hele jaar
  2. Interdisciplinair samenwerken 2-6 jaar (opvang, onderwijs, welzijn)
  3. Curriculumbewustzijn ondersteund door het middel van ICT

Op deze punten richten wij ons in het programma van de IKOOK Academie.  En op deze punten zoeken wij actief naar contact met andere spelers, zoals bijvoorbeeld de vereniging van TOM scholen.

Wij zijn benieuwd naar reacties van lezers van deze nieuwsbrief. Dus: laat ons weten wat jij vindt van deze focus en of jij daar aan wilt bijdragen?!

 

IKOOK ACADEMIE 2018-2019 
In het onderwijs wordt gewerkt met een jaarplanning. Daarom delen we alvast de bijeenkomsten van de academie zodat een ieder hier rekening mee kan houden.
Twee bijeenkomsten zijn nog niet ingevuld met een thema. We horen graag waar de leden behoefte aan hebben zodat we daar invulling aan kunnen geven. Heb je ideeën? mail dan info@verenigingikook.nl
 
Dag Datum Dagdeel Waar Wat
Woensdag 10-10-2018 Middag Woerden Hoe geef je vorm aan samenwerking binnen het kindcentrum?
Dinsdag 23-10-2018 Middag Nederweert Hoe geef je vorm aan samenwerking binnen het kindcentrum?
Vrijdag 7-12-2018 Ochtend Nederweert Hoe geef je vorm aan het anders organiseren van een dag rondom de ontwikkeling van kinderen?
Donderdag 13-12-2018 Ochtend Breda Hoe geef je vorm aan het anders organiseren van een dag rondom de ontwikkeling van kinderen?
Woensdag 16-01-2019 Middag Centraal in NL Flexibele onderwijstijden
Dinsdag 19-03-2019 Middag Nederweert Thema nader te bepalen
Wat willen leden?
Vrijdag 29-03-2019 Ochtend Nader te bepalen Thema nader te bepalen
Wat willen leden?
Corine bedankt!
Ondersteuning van de vereniging is lange tijd gedaan door Corine Bravenboer. Zij heeft veel voor de vereniging betekend. Het is jammer dat ze haar taken niet meer op kan pakken. Ze geniet van een wolk van een dochter!
De taken van Corine worden in elk geval tot de zomer waargenomen door Hester Hill-Veen.


Our mailing address is:
info@verenigingikook.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.